Verimi nasıl sunarım?

Hemen tüm makalelerinizdeki Tablo-1 (ve belki diğer tablolar) de yeralması gereken şey, çalıştığınız popülasyonun tanıtımıdır. Okuyucu, sizin analiz ettiğiniz hasta gruplarını bilmek ister.

Sayısal veri parametrik ise; ortalama +- standard sapma

Sayısal veri non-parametrik ise median (Q1-Q3) ya da median (min-max)

Nominal veri ise n (%) olarak sunulur.

Ordinal veri için ideali n (%) olarak sunmaktır ancak farklı sunumlar da mümkün.

Non-parametrik dağılım gösteren veri en sık olarak median (min-max) olarak sunulmaktadır ancak extreme değerler bu sunumda hatalı yorumlara yol açabildiğinden en ideali Q1-Q3 sunmaktır (Bu sunum bir çok yayında IQR=Interquartile range olarak geçmektedir ancak gerçek IQR; Q3 ile Q1 arasındaki farktır). Verinizi dört çeyrekliğe ayırırsanız en orta değer, median (=Q2) olacaktır. Minimum değer ile median değerin orta noktası Q1, median ile maksimum değerin orta noktası Q3 olacaktır. 

Q0 (min)…….…….Q1…………….Q2=median……..….Q3…………….Q4 (max)

median and IQR
Min= 1
Q1= 4
Q2 (median)= 7
Q3= 16
Max= 78

IQR=(Q3 Q1 farkı)=16-4=12
Range (max min farkı )= 78-1 = 77

ideal sunum= median (Q1-Q3)= 7 (4-16)

diğer sunumlar: median (range)= 7 (77)
median (IQR)= 7 (12)
median (min-max)= 7 (1-78)

non-parametrik veriyi parametrikmiş gibi sunarsak ortalama+-SS (18.4+-26.2) gibi anlamsız bir sunum olacaktır.
p.s.: R ve Jamovi de bu değerleri verirken, SPSS ve JASP; Q1 ve Q3 için 3 ve 17 değerlerini vermektedir. Teorik açıdan fark yaratmasa da (olguların %25 i Q1 in altında, %25 i Q3 ün üzerinde) R/Jamovi yorumunu daha doğru buluyorum.

Bu bazen tek bir sütun halinde tüm hastaları içerir, Tüm hastalar
Yaş
ortalama+-SS ya da median (Q1-Q3)
Cinsiyet Erkek n (%)

Kadın n (%)
BMI
ortalama+-SS ya da median (Q1-Q3)
ASA ASA I-II n (%)

ASA III-IV n (%)
Albumin
ortalama+-SS ya da median (Q1-Q3)
Teknik Laparoskopi n (%)

Robot n (%)
Hastanede kalış
ortalama+-SS ya da median (Q1-Q3)
Komplikasyon
n (%)
Mortalite
n (%)

Bazen de gruplara ayrılarak presente edilir. Tercih size ve hipotezinize kalmış.Tüm hastalar Laparoskopi  n (%) Robot n (%)
Yaş
ortalama+-SS ya da median (Q1-Q3) ortalama+-SS ya da median (Q1-Q3) ortalama+-SS ya da median (Q1-Q3)
Cinsiyet Erkek n (%) n (%) n (%)

Kadın n (%) n (%) n (%)
BMI
ortalama+-SS ya da median (Q1-Q3) ortalama+-SS ya da median (Q1-Q3) ortalama+-SS ya da median (Q1-Q3)
ASA ASA I-II n (%) n (%) n (%)

ASA III-IV n (%) n (%) n (%)
Albumin
ortalama+-SS ya da median (Q1-Q3) ortalama+-SS ya da median (Q1-Q3) ortalama+-SS ya da median (Q1-Q3)
Hastanede kalış
ortalama+-SS ya da median (Q1-Q3) ortalama+-SS ya da median (Q1-Q3) ortalama+-SS ya da median (Q1-Q3)
Komplikasyon
n (%) n (%) n (%)
Mortalite
n (%) n (%) n (%)

SONRAKİ KONU: SAYISAL VERİ DAĞILIMI PARAMETRİK Mİ NON-PARAMETRİK Mİ?

Yorum yaz